Adware

Om du tycker att det ser konstigt ut i din webbläsare (Safari, Firefox eller Chrome) så kan du av misstag installerat adware. Du märker det oftast på att ord blir understrukna och länkar till okända sidor. Varje gång du startar din webbläsare så kommer du till en okänd sida som inte du valt. När du … [Read more…]

Outlook 2011 visar inte sitt huvudfönster

Om du uppdaterar ditt Microsoft Office till version 14.5.0 så kan du råka ut för att huvudfönstret i Outlook försvinner. Microsoft känner till problemet, så en uppdatering är på väg. Så här löser du problemet så länge: 1. Starta programmet Terminal (ligger i Program/Verktygsprogram) 2. Skriv följande kommandon: defaults delete com.microsoft.Outlook 3. Skriv även detta: killall cfprefsd … [Read more…]